AAA


Kontakt

ul. Unii Europejskiej 18
96-100 Skierniewice
tel. (046) 833-98-28
tel/fax: (046) 833-97-32
sekretariat@mirbud.com.pl

Dobry początek 2017 roku w Grupie Kapitałowej MIRBUD

 

  • Zysk brutto Grupy na sprzedaży o blisko 4 mln wyższy niż w I kwartale 2016 roku
  • Zysk brutto MIRBUD na sprzedaży o blisko 2 mln wyższy niż w I kwartale 2016 roku
  • Wzrost rentowności sprzedaży w segmencie budowlano-montażowym
  • Utrzymanie zysku brutto w segmencie najmu
  • Podwojenie przychodu na sprzedaży w segmencie działalności wystawowo-targowej

 

Wybrane skonsolidowane dane finansowe w tys. PLN
Za okres: Za okres:
od 01.01.2017
do 31.03.2017
od 01.01.2016
do 31.03.2016
Przychody ze sprzedaży 121 033 120 441
Zysk brutto na sprzedaży 21 268 17 406
EBIT 8 744 7 765
Zysk (strata) netto 4 067 3 518

 

Grupa kapitałowa MIRBUD utrzymała przychód na zbliżonym poziomie jak w analogicznym okresie ub. roku, a zysk brutto na sprzedaży wzrósł o blisko 4 mln w porównaniu do I kwartale 2016 roku.

„Tak dobry wynik Grupy został wypracowany dzięki wyższemu zyskowi brutto na sprzedaży w segmencie działalności budowlano-montażowej oraz deweloperskiej i uzyskaniu wysokiego poziomu rentowności w działalności związanej z wynajmem nieruchomości” – komentuje Jerzy Mirgos, Prezes Zarządu MIRBUD S.A.

Sama spółka MIRBUD S.A. uzyskała zysk brutto ze sprzedaży o ponad 2 mln wyższy niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. Udało się to osiągnąć głównie dzięki wzrostowi rentowności sprzedaży w MIRBUD S.A. w I kwartale 2017 r. do 12,42% z uzyskanych 8,20% w IQ2016

Rok 2017 MIRBUD S.A. rozpoczął przekazaniem Inwestorom do użytkowania, zakończonych z sukcesem, trzech ważnych nowobudowanych obiektów. „Zakończyliśmy budowę nowoczesnego magazynu dla największego w Europie producenta musztard i delikatesowych sosów zimnych, firmy DEVELEY, a także budowę głównego magazynu produktów gotowych dla japońskiej firmy SANDEN (wiodącego, światowego producenta kompresorów samochodowych, m.in dla Volkswagena, Audi, Jaguara & Land Rovera), przy współpracy z firmą Panattoni Europe. Natomiast w obszarze obiektów handlowych oddaliśmy do użytkowania galerię handlową w Lubaniu budowaną dla funduszu inwestycyjnego INBAG” – podsumowuje Prezes Zarządu Jerzy Mirgos.

W I kwartale br. MIRBUD S.A. rozpoczął realizację 3 nowych inwestycji o łącznej wartości ponad 80 mln zł., w tym dwie hale magazynowo-produkcyjne jedną dla MLP Wrocław sp. z o.o. a drugą dla Panattoni Development Europe sp. z o.o., a także galerię handlowo-usługową NPark we Wrocławiu dla Napollo 10 sp. z o.o.

A już po zakończeniu pierwszego kwartału Spółka MIRBUD S.A. podpisała umowy, bądź powzięła informację o kolejnych 3 wygranych kontraktach na łączną kwotę: blisko 200 mln zł brutto. Centrum Dystrybucyjne Stryków, budowane na zlecenie PDC Industrial Center 45 Sp. z o.o. to dwuetapowa inwestycja w Kiełminie (gmina Stryków). Jej pierwszy etap zostanie zakończony w październiku br. Natomiast realizowana dla Trei Real Estate Poland Sp. z o.o. budowa centrum handlowego w Skierniewicach - Vendo Park to inwestycja o powierzchni ok. 2 tys. m2, która zostanie oddana do użytkowania pod koniec bieżącego roku. W połowie maja Spółka otrzymała również list intencyjny o wyborze na generalnego wykonawcę hali w ramach PANATTONI PARK SOSNOWIEC. Obecnie MIRBUD S.A. jest generalnym wykonawcą ponad 20 inwestycji o łącznej wartości blisko 1,6 mld. zł brutto.

„Z kolei w części robót inżynieryjno-drogowych segmentu usług budowlano-montażowych PBDiM KOBYLARNIA podpisała w kwietniu 8 nowych kontraktów, w tym na budowę II etapu Trasy Uniwersyteckiej w Bydgoszczy, a także wygrała przetargi na remonty autostrady A-2 i A-4. Podpisanie umów na te dwie inwestycje z GDDKiA miało miejsce w maju. Kontrakty te opiewają na łączną kwotę blisko 100 mln zł” – dodaje Jerzy Mirgos. Segment robót inżynieryjno-drogowych niezmiennie pozostaje jednym z kluczowych obszarów działalności Grupy, co ma swoje odzwierciedlenie w uzyskiwanych przychodach na poziomie blisko 47 mln zł w wyniku skonsolidowanym i z rentownością prawie 19%.

Równie udany był I kwartał w segmencie deweloperskim. W pierwszym kwartale br. JHM DEVELOPMENT S.A. sprzedała aktami notarialnymi 67 lokali, w tym 47 mieszkań i domów jednorodzinnych, uzyskując  wynik  na sprzedaży lokali dwukrotnie wyższy o uzyskanego w ubiegłym roku a przychód aż trzykrotnie wyższy. Ponadto Spółka posiadała na koniec marca 258 zawartych umów przedwstępnych, w tym na mieszkania i domy jednorodzinne 149 umów. Na wynik sprzedaży w sektorze deweloperskim wpływ miała sprzedaż oddanych w ostatnim kwartale 2016 r. budynków mieszkalnych położonych w Koninie (II etap Osiedla Diamentowego)  i w Łowiczu, a także pozostałych lokali mieszkalnych w inwestycjach zrealizowanych w poprzednich latach, położonych w:  Skierniewicach, Żyrardowie, Bełchatowie, Rumi i Brzezinach i Koninie (I etap). W przypadku Bełchatowa i Brzezin była to sprzedaż ostatnich już lokali z oferty mieszkań gotowych. „Podjęte w ubiegłym roku działania i zakończone inwestycje zaczęły przynosić wymierne efekty. Wierzę, że założony cel sprzedaży 300 mieszkań w 2017 r. zostanie zrealizowany, a perspektywy rozwoju działalności w kolejnych latach są równie obiecujące.” – dodaje p. Mirgos.

Powrót