AAA


Kontakt

ul. Unii Europejskiej 18
96-100 Skierniewice
tel. (046) 833-98-28
tel/fax: (046) 833-97-32
sekretariat@mirbud.com.pl

Budowa Obwodnicy Inowrocławia - informacja dodatkowa

Spółka MIRBUD S.A. w imieniu konsorcjum firm MIRBUD i ERBEDIM, informuje, że budowa obwodnicy Inowrocławia prowadzona jest zgodnie z założonym wcześniej harmonogramem i intensywnością. Obecnie trwają prace związane m.in. z przygotowaniem zaplecza budowy, wytyczaniem i budową dróg technologicznych, odhumusowaniem terenu oraz zabezpieczeniem okolicznej fauny. Zgodnie z planem pierwsze prace na budowie obwodnicy Inowrocławia prowadzi 40 osób i kilkanaście maszyn budowlanych.

Inwestycja realizowana jest w systemie „projektuj i buduj” co w tym przypadku oznacza m.in. konieczność dostosowania zatwierdzonego projektu budowlanego do zmienionych przepisów dotyczących dopuszczalnego poziomu hałasu ( usytuowanie i parametry ekranów akustycznych).
Wykonawca opracowując projekt wykonawczy ma prawo zaproponować Zamawiającego inne rozwiązania niż przyjęte w projekcie budowalnym, optymalizujące realizację tej inwestycji. Jeśli będą to istotne zmiany, to będzie musiał w zakresie tych zmian uzyskać zamienne zezwolenie na realizację inwestycji.
Zgodnie z umową podpisaną z inwestorem prace nad projektem zakończą się na przełomie czerwca i lipca, co pozwoli zgodnie z harmonogramem na poszerzenie frontu prowadzonych robót. W momencie kulminacyjnym prace będą prowadzone z udziałem 400-500 pracowników i kilkudziesięciu maszyn budowlanych.

Obwodnica to blisko 19 km trasa, która będzie miała po dwa pasy ruchu w obu kierunkach. Ominie Inowrocław od wschodu i skróci czas przejazdu kierowców jadących na trasie Toruń – Poznań. Ograniczy też natężenie ruchu w mieście. W ramach inwestycji powstaną trzy węzły: Latkowo, Jacewo i Tupadły. Powstanie także 14 obiektów mostowych m.in. most nad rzeką Notecią, dwa wiadukty kolejowe oraz przejście dla zwierząt. Generalnym wykonawcą projektu jest konsorcjum firm MIRBUD S.A. i ERBEDIM. Prace w imieniu Grupy Kapitałowej MIRBUD prowadzi spółka zależna Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów KOBYLARNIA S.A. Zgodnie z harmonogramem obwodnica Inowrocławia ma być gotowa w II połowie 2017 roku.

Generalny wykonawca inwestycji będzie systematycznie dokumentował postęp prac, także z użyciem dronów, publikując dokumentację fotograficzną na swojej stronie internetowej.

Powrót