AAA


Kontakt

ul. Unii Europejskiej 18
96-100 Skierniewice
tel. (046) 833-98-28
tel/fax: (046) 833-97-32
sekretariat@mirbud.com.pl

Autostrada A1 przejezdna na Święta na odcinku Czerniewice-Pikutkowo ( Toruń – Włocławek)

W dniu dzisiejszym  została oddana do ruchu autostrada A-1 na odcinku od węzła Czerniewice ( Toruń ) do węzła Włocławek Zachód (Pikutkowo). Wszystkie  właściwe służby zakończyły odpowiednie kontrole i odbiory i ten odcinek trasy liczący blisko 45 km uzyskał warunkowe pozwolenie na użytkowanie w zakresie jezdni głównych autostrady wraz z niezbędnymi obiektami inżynierskimi. Wykonawcą prac związanych z zakończeniem budowy autostrady A1 o długości blisko 64 km od Kowala do Czerniewic jest konsorcjum firm, w skład którego wchodzi  Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów KOBYLARNIA S.A. (Grupa Kapitałowa MIRBUD). Udział Kobylarni w projekcie wartym blisko 1,06 mld złotych wyniesie ponad 700 mln złotych netto.

„To jest priorytetowa inwestycja dla naszej Grupy Kapitałowej stąd tak duże zaangażowanie ze strony naszej spółki zależnej Kobylarni. Sprzyjała nam także pogoda i zgodnie z umową część autostrady została otwarta przed Świętami. Mam nadzieję, że pozwoli  to dużej grupie Polaków na bardziej bezpieczne i szybsze dotarcie do rodzin na wigilijną kolację. Zgodnie z wcześniejszymi założeniami brakujący blisko 20km odcinek do Kowala powinien być przejezdny dla kierowców w II kwartale  przyszłego roku, choć oczywiście zależy to także w dużej mierze od  realnych możliwości wykonywania prac w nadchodzącym okresie zimowych warunków pogodowych. Warto też podkreślić, że dzięki tej inwestycji nasza spółka zależna Kobylarnia zyska bogate doświadczenie i referencje, co pozwoli jej już samodzielnie startować w przetargach na projekty o podobnej skali jak dokończenie budowy A-1.”- powiedział Prezes MIRBUD S.A. Jerzy Mirgos.

Obecnie nie przewiduje się ograniczenia prędkości na oddawanym do ruchu odcinku drogi, jednak w niektórych miejscach może być okresowo  wprowadzana tymczasowa organizacja ruchu, umożliwiająca wykonawcy dokończenie pozostałych robót poza pasem głównym. Trasa główna i wszystkie jej elementy zostały udostępnione kierowcom, chociaż  nadal będą  wykonywane prace m.in.: na drogach lokalnych i serwisowych.
Na dokończenie blisko 45 km odcinka autostrady  użyto 620 tys. ton asfaltu, ustawiono163  km barier energochłonnych, oraz  ponad 19  km ekranów akustycznych. Ponadto w ramach realizacji autostrady zakończono budowę 41 obiektów inżynierskich -  mostów, wiaduktów i murów oporowych.

Powrót