AAA


Kontakt

ul. Unii Europejskiej 18
96-100 Skierniewice
tel. (046) 833-98-28
tel/fax: (046) 833-97-32
sekretariat@mirbud.com.pl

Ogłoszenie - konkurs na wybór biegłego rewidenta

W związku z realizacją procedury wyboru firmy audytorskiej do ustawowego badania sprawozdania finansowego Spółki MIRBUD S.A. i ustawowego badania sprawozdania skonsolidowanego Grupy Kapitałowej MIRBUD za rok 2018 i 2019  kierujemy do Państwa zapytanie ofertowe dotyczące ww. badań.

Prosimy o składanie ofert na przeprowadzenie powyższych badań w nieprzekraczalnym terminie do 28.02.2018r.

z dopiskiem: "Oferta na przegląd i badanie sprawozdań finansowych za rok 2018 i 2019".

MIRBUD S.A. jest podmiotem notowanym na GPW w Warszawie. Kryteria wyboru firmy audytorskiej zawarte w dokumencie "Polityka wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzania badania sprawozdań finansowych MIRBUD S.A. z siedzibą w Skierniewicach i Grupy Kapitałowej MIRBUD" oraz wszystkie informacje na temat działalności Spółki i Grupy Kapitałowej znajdują się na stronie internetowej Spółki http://relacje.mirbud.com.pl/lang/pl/ .

 

Powrót