AAA


Kontakt

ul. Unii Europejskiej 18
96-100 Skierniewice
tel. (046) 833-98-28
tel/fax: (046) 833-97-32
sekretariat@mirbud.com.pl

Listopad w Grupie Kapitałowej MIRBUD

Nowe kontrakty:

 • Podpisano umowę na budowę hali produkcyjnej z zapleczem socjalno-biurowym wraz z zagospodarowaniem terenu w Stalowej Woli dla Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. Wartość oferty 29.516 tys. zł.
 • Podpisano umowę realizację Obiektu Handlowo – Usługowego we Włocławku składającego się z Parku Handlowego A oraz obiektu Castorama. Wartość Umowy 58.548 tys. zł
 • Podpisano list intencyjny na budowę hali produkcyjno-magazynowej zlokalizowanej w Skarbimierzu wraz z niezbędną infrastrukturą Wartość Umowy 60.635 tys. zł

Rozpoczęte inwestycje:

 • Rozpoczęto realizację Obiektu Handlowo – Usługowego we Włocławku składającego się z Parku Handlowego A oraz obiektu Castorama
 • Rozpoczęto II etap budowy hali dla Panattoni Stryków
 • Zakończone inwestycje:
 • Zakończono I etap budowy hali dla Panattoni Szadółki
 • Zakończono I etap budowy hali dla Panattoni Trzebusz

Złożone oferty:

 • Od 01.11.2018r do 30.11.2018r. Spółka złożyła ofertę  w 9 postępowaniach niepublicznych i 2 przetargach publicznych. Wartość złożonych ofert wynosi 353.590 tys. zł
 • Portfel zamówień:
 • Wartość portfela na dzień 30.11 do przerobienia wynosi 472.000 tys. zł

Postęp prac na budowach:

Wydarzenia korporacyjne:

 • W listopadzie opublikowane zostały wyniki Grupy Kapitałowej MIRBUD za III kwartał 2018 r. informując o uzyskanym na koniec tego okresu przychodzie ze sprzedaży na poziomie 805 mln zł, czyli o 227 mln zł więcej niż w analogicznym okresie ub.r. i utrzymanym zysku netto na zbliżonym do ub.r. poziomie, mimo niesprzyjających uwarunkowań rynkowych.

 

Nowe kontrakty:
 • -
Rozpoczęte inwestycje:
 • brak

Zakończone inwestycje:

 • Zakończono zaprojektowanie i wykonanie remontu jezdni północnej autostrady A4 na odcinku Bielany Wrocławskie - Wrocław Wschód wraz z węzłami oraz odcinkami dróg krajowych nr 5 i 35 – podpisano protokół odbioru
 • Zakończono budowę obwodnicy Inowrocławia w ciągu drogi krajowej nr 15 i 25.  Etap I od DK 15 do DK 25 – Skomunikowanie miejscowości Markowice z obwodnicą Inowrocławia” -   wystawiono Świadectwo Przejęcia robót 

Złożone oferty:

 • Od 01.11.2018r do 30.11.2018r. Spółka złożyła ofertę  w  0 postępowaniach niepublicznych i 9 przetargach publicznych. Wartość złożonych ofert wynosi 218.149 tys. zł

Portfel zamówień:

 • Wartość portfela na dzień 30.11 do przerobienia 406.681 tys. zł.

Postęp prac na budowach:

Produkcja masy bitumicznej:

 • W listopadzie we wszystkich wytwórniach Spółki wyprodukowano łącznie ok 75 tys. ton masy. Narastająco od początku roku ok. 522 tys. ton

 

Podpisane umowy na zakup nieruchomości:
 • brak
Rozpoczęte inwestycje:
 • brak
Zakończone inwestycje:
 • brak
Postęp prac na realizowanych inwestycjach w listopadzie:
Sprzedaż mieszkań:
Bank gotowych i budowanych mieszkań:
Wydarzenia korporacyjne:
 • W listopadzie br. po raz pierwszy w historii JHM DEVELOPMENT S.A. zadebiutowała na rynku alternatywnego systemu obrotu obligacjami Catalyst. W sierpniu br. spółka wyemitowała trzyletnie obligacje serii B na okaziciela o wartości 10,5 mln złotych. Obligacje zabezpieczono hipoteką o wartości ponad 15 mln złotych. Pozyskano w ten sposób  środki finansowe,  z przeznaczeniem na zakup gruntów oraz realizację nowych inwestycji. Z dniem 6 listopada br. Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. podjął uchwałę (Nr 1122/2018) o wprowadzeniu obligacji do wolnego obrotu giełdowego na rynku regulowanym Catalyst.
 • Listopad był również miesiącem publikacji wyników finansowych za trzeci kwartał br. W raporcie okresowym na dzień 30 września br. zaprezentowano narastająco lepsze wyniki po stronie sprzedaży oraz jednostkowego zysku netto w stosunku do analogicznego okresu w 2017 roku, który był dla spółki rekordowym. W tym czasie odnotowano w przychodach narastająco sprzedaż 297 lokali (w 2017 – 225), natomiast umów przedwstępnych i deweloperskich zostało podpisanych 257 (w 2017 r. – 170). Dzięki temu wypracowany zysk netto z działalności deweloperskiej, na koniec IIIQ 2018 wzrósł do 7,8 mln zł (w 2017 r. – 5,5 mln zł).


Komercjalizacja:
 • Centrum Handlowe MARYWILSKA 44 – 95,20 %;
 • Park Handlowy MARYWILSKA 44 – 98,96%

Liczba najemców: 1.274

Liczba odwiedzających narastająco (od początku roku):  4.092.549 osób

Nowi najemcy:
Centrum Handlowe MARYWILSKA 44 zyskało nowego najemcę. Już wkrótce  na powierzchni 1020 m2 otwarty zostanie sklep Home & Deco, w którym klienci znajdą niepowtarzalny asortyment wyposażenia wnętrz oraz markową odzież damską, męską i sportową. Cały asortyment dostępny będzie w niezwykle atrakcyjnych cenach, nawet -70% od cen regularnych. W sklepie Home & Deco prowadzona będzie zarówno sprzedaż detaliczna, jak i hurtowa. Na sprzedaż hurtową zagospodarowana zostanie przestrzeń o powierzchni 470 m2, która otwarta zostanie już 1 grudnia br. Sprzedaż detaliczna ruszy 1 lutego 2019 roku i zajmie powierzchnię 550 m2.

Wydarzenia:
Zarząd dokonał wyboru wykonawców prac  remontowo-modernizacyjnych sektora gastronomicznego na terenie CH MARYWILSKA 44.  Prace rozpoczną się w styczniu 2019r. a ich zakończenie planowane jest do  31 marca 2019r. Celem modernizacji jest przede wszystkim zwiększenie funkcjonalności sektora gastronomii oraz lepsze jej dopasowanie do aktualnych potrzeb klientów. Dzięki przeprowadzonym pracom powierzchnia sektora gastronomicznego wzrośnie do 1.611,90m2, w tym sala konsumpcyjna food-court zajmie 720m2.  
Częściowe otwarcie Centrum Handlowego MARYWILSKA 44 w niedziele wolne od handlu spowodowała wysoką odwiedzalność, w wyniku czego zwiększyła się liczba Najemców, którzy zdecydowali się pracować w w/w niedziele. Według najnowszych statystyk w Centrum Handlowym MARYWILSKA 44 w niedziele wolne od handlu otwartych jest  już ponad 800 sklepów, w których za kasą stanęli właściciele.Odbyte imprezy:
 • brak
Zrealizowane zabudowy zewnętrzne:
 • brak
Wydarzenia:
 • Decyzja o powiększeniu powierzchni targowej obiektu o 380 m2.
Powrót