AAA


Kontakt

ul. Unii Europejskiej 18
96-100 Skierniewice
tel. (046) 833-98-28
tel/fax: (046) 833-97-32
sekretariat@mirbud.com.pl

Listopad w Grupie Kapitałowej MIRBUD

Zarówno dla całej Grupy Kapitałowej jak i dla samego MIRBUD S.A. także listopad był bardzo intensywnym i udanym miesiącem.

W listopadzie Grupa Kapitałowa podała wyniki III kwartału br. Na koniec września Grupa uzyskała przychód ze sprzedaży na poziomie 578 mln zł, czyli o 8,7 % więcej niż w analogicznym okresie ub.r. Znacznie też poprawiła rentowność sprzedaży w segmencie deweloperskim i utrzymała wysoki poziom rentowności segmentu budowlanego i najmu.
Również w listopadzie zapadła decyzja o ekspansji Grupy na rynki wschodnie i utworzeniu na Ukrainie spółki działającej w obszarze budownictwa inżynieryjno-drogowego i kubaturowego.

W Spółce MIRBUD w listopadzie dominowały odbiory i przekazania zakończonych inwestycji. Oprócz Hali Gliwice, o której pisaliśmy w podsumowaniu za miesiąc ubiegły, zakończyliśmy i oddaliśmy do użytkowania halę w Sosnowcu, Wieleninie oraz największą z nich w Strykowie. Łączna powierzchnia zakończonych hal wyniosła około 155 tys. m2 i będzie służyła takim firmom jak m.in. Castorama, K-Flex, czy DSV.

Oprócz hal magazynowo-logistycznych w listopadzie oddaliśmy również do użytkowania aż 3 centra handlowe: Wodny Park MARYWILSKA 44, N-Park we Wrocławiu oraz Vendo Park w Skierniewicach, a  ponadto przekazano do użytkowania I etap przedszkola w Lutyni.

Ponadto w listopadzie podpisaliśmy umowę na budowę nowoczesnego przedszkola integracyjnego w Świnoujściu, wraz z rozbudową ulicy Bydgoskiej. Kontrakt jest o wartości blisko 20 mln zł. brutto, a jego zakończenie planowane jest na maj 2019 roku.
Na wszystkich budowach prace realizowane są zgodnie z harmonogramem, a ich postęp przedstawia poniższy wykres

W listopadzie zakończono uzgodnienia dotyczące treści porozumienia z Polaris Hospitality Enterprises Sp. z o.o.. O jego podpisaniu, po uzyskaniu akceptacji przez instytucję finansującą (co jest niezależne od żadnej ze stron porozumienia), Spółka poinformuje niezwłocznie w formie raportu bieżącego. Ponadto 28 listopada Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie wydała Komunikat, że po sesji 30 listopada br. pakiet 49.435.000 akcji spółki MIRBUD S.A. wejdzie w skład indeksu sWIG80 i WIG80TR.

W listopadzie PBDiM Kobylarnia kontynuowała prace na wszystkich realizowanych budowach.

Z dużych kontraktów prowadzono prace na :

 • Budowie obwodnicy Inowrocławia – etap II „łącznik”. Rozpoczęto roboty budowlane – wycinki drzew, roboty geodezyjne, trwa przygotowanie do rozpoczęcia robót ziemnych. Uzgodniono zasadnicze elementy niwelety i obiektów inżynierskich. Trwają uzgodnienia z gestorami sieci. Trwa rozwiązywanie problemów z kolizjami nieprzewidzianymi dokumentacją. Trwają negocjacje z firmami podwykonawczymi poszczególnych branż.
 • Budowie drogi ekspresowej S-3 realizowanej na zlecenie firmy MIRBUD - trwa wykonywanie warstw bitumicznych, prace wykonywane są sukcesywnie w stosunku do przekazywanych frontów robót,
 • Budowie drogi ekspresowej S-5 - prowadzone są prace budowlane na większości asortymentów.  Trwają roboty ziemne (nasypy – wykopy), wymiany gruntu, wzmocnienia podłoża. Wykonywane są warstwy konstrukcyjne nawierzchni. Trwają uzgodnienia odcinka próbnego podbudowy zasadniczej na trasie głównej. Prowadzone były roboty na 9 obiektach inżynierskich. W listopadzie prowadzono prace związane z budową przepustów, robót melioracyjnych, robot związanych z kanalizację deszczową, elektroenergetyką oraz teletechniką.  Trwa akceptacja przez Zamawiającego kolejnych firm podwykonawczych.

Dodatkowo trwają prace na tzw. „małych” kontraktach. Główne zadania to: kontynuacja prac na trasie Uniwersyteckiej w Bydgoszczy, trwa uzgadnianie procedury postępowania i rozliczenia licznych robót dodatkowych, które wystąpiły wskutek pojawienia się nieprzewidzianych dokumentacją niezgodności projektowych, które mają wpływ na czas realizacji zadania.

Rejon Południe zaangażowany był w realizację następujących zadań:

 • Na etapie prac projektowych trwały prace na: budowie Obwodnicy Góry, budowie Obwodnicy Bolkowa, budowie DP 1350 D Dębnica – Skokowa,
 • Na etapie prac budowlanych trwały prace na: budowie węzła Sulechów S3, budowie DW 278 Stare Strącze-Wschowa, budowie obwodnicy Bolkowa,
 • 9 kontraktów było na etapie prac odbiorowych,
 • Na 5 kontraktach uzyskano Protokoły Odbioru Końcowego.

W listopadzie Spółka brała udział w licznych przetargach, m. in. odcinek S3, na którym przedstawiła drugą ofertę, oraz na dwóch odcinkach drogi ekspresowej S-14 (Zachodnia Obwodnica Łodzi) z czego na jednym odcinku przedłożyła najkorzystniejszą ofertę na kwotę 533 mln zł. a na drugim odcinku złożyła drugą ofertę. Oczekujemy teraz na sprawdzenie ofert przez Zamawiającego.

W listopadzie produkcja MMA prowadzona była na wszystkich wytwórniach Spółki. Łącznie wyprodukowano ok 52 tys. ton na własnych wytwórniach.

W miesiącu listopadzie cały potencjał sprzętowo-kadrowy realizował zadania Spółki. Z uwagi na ilość zleceń spółka wspomagała się wynajmem sprzętu w celu dotrzymania napiętych harmonogramów realizacyjnych. Dla potrzeb Rejonu Południe trwają zakupy wyposażenia nowej hali warsztatowej wybudowanej w Miękini koło Wrocławia.

Listopad w Spółce JHM DEVELOMPENT S.A. to przede wszystkim w dalszym ciągu intensywna sprzedaż mieszkań. Dotychczasowe duże zainteresowanie oddanym w bieżącym roku I Etapem Osiedla „Twoja Dolina” w Katowicach oraz oddanym we wrześniu bieżącego roku II Etapem Osiedla Królewskiego w Rumi wpłynęło na zwiększenie prognozy sprzedaży mieszkań na koniec 2017 roku. Zarząd spółki w listopadzie zapowiedział zamknięcie roku sprzedażą na poziomie 360-375 mieszkań, a nie 300 lokali jak początkowo planowano. Wraz ze zwiększeniem prognozy sprzedaży mieszkań podniesiono do 135-140 mln złotych planowane przychody Grupy Kapitałowej JHM DEVELOPMET na koniec br.

Osiągnięta na koniec listopada sprzedaż mieszkań – 336 lokali - potwierdza poziom prognozowanej rocznej sprzedaży. Również przedsprzedaż mieszkań w wymienionych inwestycjach jest na bardzo dobrym poziomie i na koniec listopada wynosi 190 lokali. W samym tylko listopadzie 2017 roku przekazano i sprzedano 81 lokali mieszkalnych i usługowych.

W listopadzie spółka opublikowała wyniki finansowe za III kwartały 2017 r., gdzie przychód netto ze sprzedaży w segmencie deweloperskim wyniósł 64,3 mln zł w stosunku do 17,1 mln zł w analogicznym okresie ubiegłego roku.

Obecnie Spółka JHM DEVELOPMENT S.A. realizuje dwa duże projekty mieszkaniowe: w Skierniewicach i w Zakopanem o łącznej liczbie około 450 lokali, a także 4 mniejsze projekty: w Skierniewicach, w Łowiczu, w Żyrardowie i w Brzezinach – łącznie 155 lokali mieszkalnych. Wszystkie prace na budowach prowadzone są w zadawalającym tempie, a poziom ich zaawansowania na koniec listopada przedstawia poniższy wykres.

Centrum Handlowe MARYWILSKA 44 w listopadzie powiększyło grono najemców o kolejnego - dużą hurtownię kosmetyczną, zaś na powiększenie swoich powierzchni handlowych zdecydowali się najemcy reprezentujący segment zabawek dla dzieci. Obecnie poziom komercjalizacji  obiektu wynosi prawie 95 procent.
Wodny Park Handlowy MARYWILSKA 44 posiada  prawomocne pozwolenie na użytkowanie. Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego dla m.st. Warszawy w listopadzie wydał  pozwolenie na użytkowanie dla Wodnego Parku Handlowego  MARYWILSKA 44 w oparciu o decyzję potwierdzającą wykonanie obiektu zgodnie z projektem budowlanym, poprzedziło wydanie pozytywne opinie Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz Państwowej Straży Pożarnej.

Otwarcie pierwszej części handlowej Wodnego Parku Handlowego nastąpiło również w listopadzie.

Ponadto 25 listopada w Wodnym Parku Handlowym MARYWILSKA 44 otwarty został także sektor rekreacji Park Trampolin JUMP ARENA, gdzie na miłośników sportu i rekreacji czekają: trampoliny, ścieżki akrobatyczne i wspinaczkowe, baseny z gąbkami, trampoliny akrobatyczne, poduchy powietrzne i wiele, wiele innych atrakcji.

Listopad w ostródzkim centrum targowo-konferencyjnym EXPO MAZURY to przede wszystkim trzy ważne eventy. Pierwszy z nich miał miejsce w dniach 18-19 listopada i łączył ze sobą III edycję targów kosmetycznych Beauty SPA & Fashion (w ramach których znajdowała się Strefa Ślubna) oraz III edycję targów sportowych Vital Sport Arena (w ramach których funkcjonowała także Strefa Zdrowia). Event odwiedziło niemal 3000 odwiedzających.
Kolejna impreza to lokalne targi pracy Pracuj+ (21 listopada). Ideą tej imprezy było ułatwienie osobom bezrobotnym oraz szukającym innej pracy kontaktu z największymi pracodawcami z regionu.. Imprezę odwiedziło ok. 500 osób.

Dwa ostatnie dni listopada to targi Energy Expo Arena. Podczas imprezy 32 wystawców zaprezentowało swoją ofertę usług i produktów związanych z odnawialnymi źródłami energii. Targi odwiedziło niemal 1000 gości, w tym studentów i uczniów szkół kierunkowych.

Podczas wieczora branżowego pierwszego dnia targów Energy Expo Arena 2017 zostały przyznane Żagle Rozwoju. Prezes Fundacji Ośrodek Wspierania Ekologii (wydawca magazynu OZEON) przekazał również na ręce gospodarzy EXPO MAZURY Eko Certyfikat przyznawany przez Fundację  tym, którzy mają szczególny wkład w promowanie odnawialnych źródeł energii i ekologii.

Listopad to także intensywny miesiąc w Centrum Kongresowo-Konferencyjnym. Imprezy realizowane przez ten dział to:

 • 07-11-2017 – agencja FSWO, szkolenie dla Grupy Żywiec, sala Mazurska – 250 osób
 • 17-11-2017 – MICE Tour organizowane przez Meeting Planner. EXPO MAZURY było głównym partnerem tego wyjazdu studyjnego. Możliwości obiektu zostały zaprezentowane ponad 50 osobom  z branży eventowej i branży spotkań
 • 19-11-2017 – spotkanie Fundacji Inicjatywy Kobiet Aktywnych w którym udział wzięły 24 osoby
 • 29-11-2017 – warsztaty Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego podczas Energy Expo Arena 2017 dla 40 osób


Dział Techniczny w ramach realizacji zabudów zewnętrznych wykonał stoisko wystawowe dla firmy FOGE na targach BATIMAT w Paryżu (realizacja w dniach 2-12.11.2017).

Także w listopadzie Spółka podpisała umowę o współpracy z Izbą Przemysłowo-Handlową Polska-Azja. W ramach wspólnych działań Izba będzie wspierać realizację konferencji dotyczącej współpracy Polski z krajami azjatyckimi, która odbędzie się  wiosną 2018 roku.

 


Termin publikacji kolejnego podsumowania prac w Grupie Kapitałowej za grudzień 2017 nastąpi do 15 stycznia 2018 r.

 

Powrót