AAA


Kontakt

ul. Unii Europejskiej 18
96-100 Skierniewice
tel. (046) 833-98-28
tel/fax: (046) 833-97-32
sekretariat@mirbud.com.pl

Jerzy Mirgos w rankingu liderów HBR Polska

Jest nam bardzo miło poinformować, że Jerzy Mirgos, prezes zarządu MIRBUD S.A. zajął 6 miejsce w rankingu Harvard Business Review na „Najskuteczniejszych Prezesów 2017 roku”.

HBR Polska poddał analizie dokonania prezesów spółek wchodzących w skład indeksów WIG20, mWIG40 i SWIG80, jako reprezentatywnych liderów z grona 482 szefów spółek notowanych na warszawskim parkiecie.

Oceniano:

  • CAŁKOWITĄ STOPĘ ZWROTU dla akcjonariuszy w 2017 roku zdyskontowana o wzrost indeksu reprezentatywnego dla danej spółki (WIG20, mWIG40, SWIG80). W obliczeniach uwzględniliśmy zmianę kursu giełdowego, dywidendy i prawa poboru.
  • ZMIANĘ WARTOŚCI NOMINALNEJ KAPITALIZACJI w perspektywie 2017 roku, zdyskontowana o zwrot z indeksu branżowego, reprezentatywnego dla danej spółki.
  • WSKAŹNIKI FINANSOWE obliczone na podstawie danych publikowanych w raportach finansowych za 2017 rok: EV/EBITDA dla spółek przemysłowych i handlowych oraz połączenie po 50% wskaźników P/BV oraz ROE dla banków.
  • ASPEKTY POZAFINANSOWE związane przede wszystkim z transparentnością spółek i otwartością prezesów na zrównoważoną komunikację z uczestnikami rynku kapitałowego, a także obejmujące poszanowanie praw akcjonariuszy.

Trzy pierwsze kryteria opracowano na podstawie wyliczeń i analiz TMS Brokers i spółkom nadawano oceny od 1 do 10, czwarte kryterium na podstawie „Programu 10 na 10 - komunikuj się skutecznie” Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych i tu przyznaliśmy oceny od 1 do 6. Następnie wyliczono finalną punktację, stanowiącą średnią ważoną czterech kryteriów, gdzie trzy pierwsze kryteria miały po 30% wagi, natomiast czwarte 10%.

Ocenie poddano spółki kierowane przez prezesów piastujących swoją funkcję przez cały 2017 rok oraz pozostających na stanowisku w dniu zamknięcia wyliczeń.

Powrót