AAA


Kontakt

ul. Unii Europejskiej 18
96-100 Skierniewice
tel. (046) 833-98-28
tel/fax: (046) 833-97-32
sekretariat@mirbud.com.pl

Grupa MIRBUD rozszerza działalność o Ukrainę

W dniu 28 listopada Zarząd MIRBUD S.A. podjął uchwałę o utworzeniu Spółki MІРБУД Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (nazwa skrócona: TOB « MІРБУД ») z siedzibą w Kijowie na Ukrainie.

„Z wielką uwagą przyglądamy się naszym wschodnim sąsiadom. Widzimy tam bardzo duży potencjał dla naszej działalności w obszarze budownictwa inżynieryjno-drogowego i kubaturowego, ze względu na planowane przez Rząd Ukrainy zwiększenie finansowania (z budżetu Państwa do ponad 1 mld euro w 2018 roku) remontu i budowy dróg oraz pozyskanie środków z międzynarodowych instytucji finansowych na inwestycje w rozwój infrastruktury transportowej.” – mówi Jerzy Mirgos, prezes Zarządu MIRBUD S.A.

W chwili obecnej MIRBUD S.A. bierze udział w 3 przetargach na Ukrainie o wartości 24.250.000 euro.

„Nie wykluczamy również rozwoju działalności na pozostałych wschodnich rynkach. Najbliższy czas będzie dla nas bardzo intensywny ze względu na cel jaki postawił sobie Zarząd – z jednej strony utrzymanie wyników na polskim rynku na dotychczasowym dobrym poziomie, a z drugiej strony rozwój Grupy na wschodnich rynkach i pozyskanie tam nowych kontraktów” – dodaje Jerzy Mirgos S.A.

Uchwała Zarządu dotycząca utworzenia Spółki TOB «Mірбуд» zostanie przedstawiona Radzie Nadzorczej. Po wyrażeniu przez nią zgody rozpocznie się procedura rejestrowania Spółki.

=======

Aktualizacja. 30.11.2017 r.

Rada Nadzorcza wyraziła zgodę na zawiązanie spółki kapitałowej MIRBUD na terenie Ukrainy.

Powrót