AAA


Kontakt

ul. Unii Europejskiej 18
96-100 Skierniewice
tel. (046) 833-98-28
tel/fax: (046) 833-97-32
sekretariat@mirbud.com.pl

Autostrada A1 przejezdna!

W dniu dzisiejszym  została oddana do ruchu autostrada A-1 na odcinku od Kowala do Włocławka. Wszystkie  właściwe służby zakończyły odpowiednie kontrole oraz odbiory. Odcinek trasy liczący blisko 19 km uzyskał warunkowe pozwolenie na użytkowanie w zakresie jezdni głównych autostrady wraz z niezbędnymi obiektami inżynierskimi.

Wykonawcą prac związanych z zakończeniem budowy autostrady A1 o długości blisko 64 km od Kowala do Czerniewic jest konsorcjum firm, w skład którego wchodzi  Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów KOBYLARNIA S.A. (Grupa Kapitałowa MIRBUD). Dzięki oddaniu do ruchu ostatniego odcinka autostrady A1 budowanej przez konsorcjum będzie można dojechać bez przeszkód z Gdańska do Łodzi. Tam można zjechać na A2 i dostać się do Warszawy lub Poznania i dalej do granicy.

Po udostępnieniu do ruchu tego 19-kilometrowego odcinka trwają jeszcze prace związane z dokończeniem dróg serwisowych i dojazdowych. Wszystkie prace związane z dokończeniem budowy autostrady A1 na 64 km odcinku od Kowala do Czerniewic powinny zakończyć się do końca lipca 2014r.

Powrót